Hvem vi er
John S. fanget denne gaupa i Nevada. T. Diebold kaller fangstplassen til John for JSO's Norway set.
Hvem er vi.
John S. Opdahl startet vel i realiteten en ny fangst epoke  i Norge. I en artikkel i bladet Villmarksliv i 1978 oppfordret han  alle landets harejegere til å ta ut en mår hver, for å få opp småviltstammene.
Det ble et ramaskrik, og  John  S. fikk egen spalte i Villmarksliv innen tema Fangst og Feller. Senere fikk han egen spalte om  rev, hare og  gaupehunder.
John var sjømann på denne tiden og ble kalt hjem for å skrive boka Fangst og Feller som var et bestillingsverk fra et boktrykkeri som også drev salg av bøker. Boka skulle trykkes opp i 6000 eks. hvor John skulle få kr. 14,05 pr bok. Dagen før trykking ble boken avvist av en konsulent som hevdet at fangst ikke passet for et sivilisert samfunn. Og at boka ikke måtte trykkes.
Opdahl  ga ut boken selv. Den er nå trykket i 9 opplag og solgt i 17 500 eks.
John S. Opdahl  titulerte seg som sjømann og harejeger. Han tok i 1984 som første nordmann en Master i rovdyrfangst fra Furtakers of America. Nå kunne han få jobb overalt i Amerika som sertifisert rovdyrfanger. Han reiste så og tilbrakte flere måneder sammen med Amerikas største gaupefanger innen levende fangst i Texas Panhandle. Fangeren hadde tatt ut 350 hanngauper levende på tre år, og ville overhode ikke vise bort sine teknikker i Amerika til andre fangere. John kom ens ærend fra Kinahavet og fikk lære ting som han vil ta med seg i graven. Dette da han har sans for gaupene og ikke ønsker at de utryddes.
John har flere spesialkurs på jerv, oter, bever, mår, mink,  rev, ulv  og gaupe i Sverige, Amerika og Canada.
 Av sin gode venn Tony Diebold, Nevada.  I dag trolig en av  Amerikas dyktigste  gaupefangere har han lært hans spesielle gaupefangst.  Diebold ( han står under Trappers Hall of Fame  ) tok en vinter ut 107 gauper. Fanget ved hjelp av spesiell gaupeurin som John nå fører. 
Han ønsker å takke Tom Krause for Hurtigfangst av mår og mink, og for hans fenomenale luktestoff for mår. Tom fanget 134 mår i løpet av 6 ukers fangst I Wyoming ved hjelp av sitt eget produserte luktestoff for mår, og  ble spurt av fangere i Amerika om mulighet til å kjøpe dette luktestoffet. Da Tom Krause fanget på samme måren ønsket han ikke denne konkurransen, men han solgte luktestoffet til Jakt og Fangstbua på Steinkjer som han visste drev seriøst.  Tom Krause kan fortelle at han ledet  et 4 års forsknings program  i USA for å finne fram til beste metoder for å ta ut mår og mink i conibearfeller uten feilslag. Jakt og Fangstbua  har drevet med denne teknikken i flere år, og selger plastkasser og ferdigmonterte  (behandlet i dye) feller i plastkasser til nybegynnere. Denne fangstprosessen som Jakt og Fangstbua , Steinkjer, driver med har hatt meget stor suksess, og fangere som aldri tidligere har fanget noe som helst har i vinter ryddet ut måren i enkelte områder med ferdigmontert redskap fra Jakt og Fangstbua.

John S. Opdahl  har som  sjømann  reist over hele verden og han har ett år i Japan som chief på  nybygg.
 I Nord Japan lærte han seg landets gilderteknikker, og han har satt opp feller i Kina. 
John S. har tidligere skrevet en rekke artikler i amerikanske fagtidsskrifter. Han har hittil skrevet 14 bøker  og utgitt selv, og er nå i ferd med å skrive ferdig boka ”Håndbok for en Pelsjeger,”
(Den store boken om fangst.)
John S. hevder at boka  trolig er en bedre bok innen temaet fangst  enn det han  tidligere har skrevet og utgitt.
Det har tatt han  over 50 år å lære seg  det som står her.
Bidrag om fangst og jakt fra storfangere fra USA og ellers fra hele Norden er med.

John S. har sin lære tid som viltlokker hos  sin venn major Boddicker som er  Amerikas største lokke ekspert,  og han skjøt sin første prærieulv i 1983.  Major Boddicker er opphavsmannen til CritR-call fløytene som har blitt berømte over en hel verden, og kopiert.  Boken har derfor eget kapittel om lokking på alle typer rovdyr.

Svenske storfangere som har skumlest boken hevder at dette trolig er beste bok om fangst som noensinne er  skrevet i Norden. 
 

ny vest.jpg (13777 bytes)vest-jpg.jpg (17242 bytes)
 
 

(C)2003 JAKT OG FANGSTBUA, STEINVEGEN 23, 7716 STEINKJER, TLF. 74 16 36 98