Jakt- og Fangstbua
Steinvegen 23, 7716 Steinkjer


Ta Ogndalsvegen (Rv762) opp fra Quality Grand Hotell i Kongens gate.
Kjør til Bunnpris-butikken på Guldbergaunet.
Kjør forbi butikken på høyre side rett fram.
Sving første veg til høyre opp Steinvegen. Følg skilt.

Tlf. 74 16 36 98
Fax 74 16 30 71

ePost langvind@online.no
www.langvind.no

John Sivert Opdahl
Siv Bøklep mobil 950 23 289

Svensk adresse:
John S. Opdahl, Läkarevägen 8, S-84050 Gällö, Sverige