Foreningen
Norsk Fangstmann

Fagbladet "Pelsjeger"

Meld deg inn i Fangstmannsforeningen, betal årskontingenten på 250 kr. 
og motta 4 blad pr år

Norsk Fangstmann er en forening som ble skipet på det første fangstkurs holdt i Norge på 50 år. Her var det folk fra Sverige, Finland og Norge, og John S. ble valgt til formann. Da han på denne tiden seilte til sjøs, var det andre folk som tok seg av det tidsskrift som etter hvert arbeidet seg fram. Foreningen utgir fagbladet Jeger og Fangstmann.

Foreningen hadde som formål og berge småviltet, og ble også kalt "småviltets beskyttere". Likeledes var det i formålsparagrafen en klartekst om at rovvilt skal og bør høstes ut på lik linje som matnyttig vilt. 

Utrolig nok søkte Skandinavias største jegere og fangstmenn seg til foreningen. Disse  gav fra seg sine mest verdigfulle jakt og fangstknep, samt skrev om seg selv. Ungdom som derfor leste dette bladet lærte så mye av det at de ble nærmest litt profesjonelle allerede med engang de satte ut fellene, da de slapp alle feiltrinn som inntreffer for en nybegynner på ei fangstrute.

Tidsskriftet har derfor vært fylt til randen med teknikker som ikke har vært vist i noe annet tidsskrift i Skandinavia. Spesialtidsskriftet er på 64 sider uten annonser, og medlemmer som har ting av redaksjonell betydning, vil hele tida ha mulighet til å komme med det de har på hjertet.

Det er hevdet at medlemmene av Norks Fangstmann tilhører den 10 % med jegere og fangstmenn i Skandinavia som høster ut 90 % av alt vilt. 

Bli medlem, og motta 4 tidsskrifter med stoff om jakt og de beste fangstteknikker for fangst av alle typer rovdyr. Det er verdt å merke seg at bladet i flere år hadde undertittel Lokkejegeren. Dette da vi i flere år skrev om teknikker som omhandler innlokking av rovdyr og klovdyr.
 Ja! Jeg ønsker å få tilsendt fagtidsskriftet Pelsjeger,
og innbetaler kontingent på kr 250,- til konto 4202 15 19272 i Norge, og bankgironummer 5368-1045 Foreningssparebanken AB i Sverige.

Har betalt kr 250,- på kto 4202 15 19272
Bladet blir ikke sendt ut før kontingenten er betalt.
Medlemstilbud gjelder ikke før kontingenten er betalt.

Navn:

Mobiltlf.

E-postadresse:

Adresse

Poststed:

Beskjeder/kommentarer: