Artikler og informasjon


Med en dobbelboks 
vil du fange den mår som kommer vandrende etter den mår som allerede henger 
i fella de. Her foto hvordan jeg går fram med ilagte pappremser lagt inni 
boksen for å hindre at solsikkefrøet som jeg benytter skal rinne ut når 
småfugler og ekorn begynner å forsyne seg. Under rota på dette treet legger 
jeg også noen never med fuglefrø, for å trekke dit mus. Det jeg skaper her 
er en åteplass og alt vil være klart til mår fangsten starter opp den 1ste 
november. Mine bokser står ute hele året. Beskrivelse og fotos over hvordan 
jeg monterer opp tofangstboksene kan du lese mer om i Pelsjeger nr. 3. 
Kanskje er det på tide å melde seg i vår forening. Velkommen som medlem. 4 
blad i året. Bladet sendes ut når kontingenten på 250 kroner er betalt til 
Fangstmannsforeningen på konto nr. 4202 15 19 272. 

God sommer fra John S.
 


 
 
 

 
Pressemelding.

Helge Ingstad Prisen 2015 
er tildelt John S. Opdahl

24.02.2015.

Helge Ingstad Prisen 2015 blir under Villmarksmessa på Melhus 22.03.2015 tildelt 

John S. Opdahl.

Juryens begrunnelse

I årets tildeling har juryen lagt vekt på John S. Opdahls dokumentasjon og formidling av 

jakt- og fangsttradisjoner. Opdahl er en glitrende historieforteller, både skriftlig og muntlig , og 

hans beretninger har bidratt til at en viktig del av tradisjonell jakt- og friluftskultur ikke har gått i 

glemmeboken.

Oppdals forfatterskap spenner fra skjønnlitterære jakt- og naturskildringer til en omfattende 

faglitterær produksjon. Som historieforteller har han evnen til å engasjere et stort publikum. 

Som Helge Ingstad er også Opdahls formidling gjennomsyret av historisk kunnskap og lang 

erfaring fra et liv i og med naturen. Hans fortellinger er spekket med råd om jakt, fiske, fangst, 

planter og nyttevekster.

Som fagmann er Opdahl en internasjonal autoritet innenfor sitt felt. Boka som han selv beskriver 

som sitt livsverk, “Håndbok for en pelsjeger”, er blitt et standardverk som også har fått anerkjen

nelse utenfor landets grenser.

Helge Ingstads første møte med det store eventyret var nettopp som fangstmann. Fangst- og 

pelsjegerlivet i det nordlige Canada la grunnlaget for resten av Ingstads mangfoldige liv og virke.
 
 

I våre dager er fangst et område av friluftslivet som vies liten oppmerksomhet. Fellefangst og 

pelsjegerliv anno 2015 har da også sine kontroversielle sider. Forutsetningen for slik jakt var 

åpenbart en helt annen i Helge Ingstads ungdom enn i dag. Uavhengig av hvor man står i 

diskusjonen om forvaltningen av våre pels-og rovdyrarter er Opdahls bidrag av stor 

kulturhistorisk betydning. Jakt- og fangstvirksomhet har gjennom historien vært en viktig del av 

livsgrunnlaget i alle norske skogs- og fjellbygder.

Om prisen:

Prisen er opprettet etter en av våre aller største oppdagere, Helge Ingstad (1899-2001). Prisen 

skal gi heder til en person, gruppe eller organisasjon som har utmerket seg på felt som kan 

knyttes til Helge Ingstads livsverk. I jakten på en verdig vinner legger juryen legge vekt på egen

skaper som eventyrlyst, kjærlighet til naturen, interesse for urbefolkning og formidlingsevne. 

Prisen var et samarbeid mellom Helge Ingstads familie og arrangør av Villmarksmessa, Anne C. 

Nesje Bjerkenås. Tidligere vinnere er Marius Nergård Pettersen (2013) og Arne Nævra (2014)

Juryen:

Juryen består av forfatter og eventyrer Stein P. Aasheim, polfarer Liv Arnesen, eventyrer og 

forfatter Randulf Valle og Ingstads barnebarn Eirik Sandberg Ingstad. 

Prisen består av:
- En skulptur i bronse av Helge Ingstad, laget av billedhugger Ole Mauseth 

www.olemauseth.com 

- Et fotografi av Helge Ingstad gitt av Meråker kommune. Meråker er stolte over at Helge 

Ingstad ble født i Meråker, på Bjørk. Familien flyttet senere til Kopperå og bosatte seg på 

Fjellheim i Meråker. Huset der står fremdeles. På Meråker rådhus er det satt opp en 

minneplakett. Det er ordfører i Meråker kommune Bård Langsåvold som overekker bildet til
prisvinneren.

Helge Ingstad:

Helge Ingstad vokste opp i Bergen og utdannet seg cand. jur. i 1922. Han opparbeidet en god 

sakførerpraksis i Levanger– før han brøt tvert med dette livet og dro av gårde for å bli pelsjeger i 

Canada. Her levde han i fire år, vendte hjem og vant berømmelse som forfatter av den nå 

klassiske “Pelsjegerliv” (1931) som ble en litterær sensasjon og er en av hundreårets mest solgte 

bøker. Ingstad levde et eventyrlig liv som strakte seg over tre århundrer. På 1960-tallet skrev han 

verdenshistorie da han sammen med sin kone arkeologen Anne Stine Ingstad oppdaget og 

gravde ut en norrøn boplass på Newfoundland. Dette er beviset for at norrøne vikinger oppdaget 

Amerika 500 år før Columbus.

 Ingstad kombinerer vitenskapelige observasjoner med den gode fortelling - eller som Hamsun 

sa om ham: “De er en makeløs skildrer, og alt underbygger De med viten.” Alle Ingstads bøker er 

preget av hans store respekt og ydmykhet overfor urbefolkning og eventyrere som lever utenfor 

sivilisasjonen, og overfor våre forfedre, de utforskervillige vikingene. Helge Ingstad hadde en helt 

spesiell tilknytning til Bergen og Trøndelag, og det er på bakgrunn av dette og hans kjærlighet til 

naturen, jakt og fangst at prisutdelingen legges til nevnte villmarksmesser. 

Kontakt:

Ved spørsmål om prisen kontakt Eirik Sandberg Ingstad, eirik@ingstadprisen.no 

mobil : 98606490. John S. Opdahl kan kontaktes på pelsjeger@ntebb.no


 
 
 Adresseavisen torsdag 3. januar 2013

Øser av sin kunnskap
om rovdyrfangst


 
 
Pressemelding fra Norges Pelsdyralslag
19. desember 2012

Brennhett pelsmarked
Til sammen en million mink- og 320.000 reveskinn skal under hammeren i løpet av de tre dagene auksjonen holdes hos Saga Furs i Helsingfors. Siste salgsdag er i morgen, torsdag 20. desember. Blant skinnene som bys frem er 25.000 mink – og 6.000 reveskinn Norske.
Salget av mink er nå ferdig og resultatene er svært gode. Sammenlignet med sesongåpningen i desember i fjor ligger prisnivået vel 20 % høyere, og gjennomsnittsprisen for alle solgte skinn er kr 536,- Forrige sesong var med en gjennomsnittspris på kr 462 den beste siden midten av 80-tallet, og inneværende sesong tegner til å bli den beste siden 70-tallet. 
Produksjonen er nå den største i historien med hele 60 millioner minkskinn på verdensbasis, men dette er tydeligvis ikke nok til å møte etterspørselen. Til sammenligning var produksjonen i 1980 23 millioner skinn. 
Markedssjef Torkil Tveter i Norges Pelsdyralslag sier i en kommentar at vi må en generasjon tilbake for å finne tilsvarende priser. Tveter understreker at det er en risiko for at en overdreven optimisme blant de mange nyetablerte aktørene i Østen, kan utløseen prisjustering.

Kontakt:
Markedssjef Torkil Tveter +47 92 22 30 80 tveter@norpels.no
Kommunikasjonssjef Arild Martinsen +47 99 01 85 16 martinsen@norpels.no

  
 
 


 
 
 


Smaksprøver fra bladet Jeger og Fangstmann:


Nr. 4  2009

Fra innholdet:
* Bakkafiske
* Den utrolige pemmikanen
* Det ulmer på landsbygda
Samtale med Arvid Rhoden
* Lokking på gaupe og bjørn
* Rolf Storfisker
* Beverfangst
mmUtprøving av Speed Dip


Nr. 1  2009

Fra innholdet:
* Ferske spor. En sann historie
* Gode råd. Fra jakten og naturen
* Beverfangst
* De gamle teknikker for åtejakt på ulv
* De gamle engelske krypskyttere og deres teknikker
* Oppdrett av hare
* Fangst av gaupe i USA
* Lokking på storvilt av major Boddicker
* John Hegness - en av Norges største ødemarkssønner
* Tobo Ull
* Skinnhandelen i Nord-Europa og Sibir

Meld deg inn i Fangstmannsforeningen


 
Nr. 2  2009

Fra innholdet:
* Fangst av gaupe del 2
* ABC for hurtig oppsetting av connibear-feller
* Mårhunden
* Speed dip - Ny type dye
* Kåre Asp - En fangstmann i nærmiljøet
* Nylæreren. En sann historie av JSO
* Gode setninger, spørsmål fra leserne m.m.

Mer om ABC for felleoppsetting


 Smaksprøver fra bladet Jeger og Fangstmann:
Effektiv PeeWee-fløyte
Gi aldri opp hunden


Artikler om våre produkter:
Lars Monsen - tvers gjennom Canada med truger fra Steinkjer
Brunstig bjørnebinne berger blomster
Slikkestein med eplesmak
Effektiv PeeWee-fløyte